Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

UKCF CENTRUM FINANSOWE

FIRMA W ANGLII

W Wielkiej Brytanii działalnosc gospodarcza mozna rozpoczac pod roznymi formami:


- SAMOZATRUDNIENIE (SELF-EMPLOYMENT) (SOLE TRADER)


to jednoosobowa dzialalnosc gospodarcza. Samozatrudnienie jest najprostsza forma prowadzenia dzialalnosci gospodarczej na terenie Anglii. Do rejestracji samozatrudnienia nie jest wymagany numer ubezpieczenia spolecznego (NIN). Rejestracji self-employed nalezy dokonac w ciagu 3 miesiecy od rozpoczecia dzialalnosci, w przeciwnym razie grozi kara w wysokosci £100. Podjecie dzialalnosci w ramach self-employed nie wyklucza mozliwosci zatrudnienia w oparciu o umowe o prace. Osoby samozatrudnione sa zobowiazane do odprowadzania skladek na ubezpieczenie spoleczne (National Insurance Contributtions). Moga laczyc sie w spolki partnerskie.

Self – employment nie wymaga skomplikowanych formalnosci przy rejestracji, nie trzeba rejestrowac sie WRS i jest prosta w prowadzeniu. Zanim zarejestrujemy sie jako self-employed nalezy pamietac o tym, ze:

- mozna prowadzic biznes pod swoim imieniem lub pod inna nazwa (trading as..)

- jezeli ktos zdecydowal sie prowadzic dzialalnosc pod nazwa inna niz swe imie i nazwisko, nalezy pamietac, zeby na wszystkich oficjalnych pismach biznesowych podawac w naglowku swe imie i nazwisko plus wspomniana nazwe

- osoby samozatrudnione musza placic skladki na ubezpieczenie spoleczne

- istnieje obowiazek corocznego rozliczania z podatku

Po zarejestrowaniu sie jako self – employed otrzymamy UTR ,czyli 10 cyfrowy numer podatkowy.


CIS


Aby pracowac jako samozatrudniony w budownictwie nalezy zarejestrowac sie w systemie Construction Industry Scheme - czyli CIS. Rejestracja ta odbywa się w brytyjskim urzedzie skarbowym, czyli HM Revenue & Customs. Do kwietnia 2007 r. po rejestracji otrzymywalismy najpierw karte tymczasowa CIS4T a nastepnie stala CIS4P. Obecnie po rejestracji zamiast sprawdzania karty weryfikacja odbywa sie telefonicznie lub listownie w urzedzie. Nasz kontaktor, czyli pracodawca, z kazda wyplata dostarczal nam voucher CIS25, na ktorym wpisywany byl przychod oraz potracenia na podatek. Na voucher CIS25 wpisywane byly rowniez nasze koszty zwiazane z wykonywana praca (odziez, narzedzia itp.) Jezeli te koszty nie byly wpisane na voucher nie moglismy ich odliczyc. Po 5 kwietnia 2007 r. zamiast voucheru CIS25 pracodawca wystawia miesieczne podsumowania (statement of earnings). Pracodawca powinien potracic podatek. Stawka podatkowa wynosi 20% jezeli jestesmy zarejestrowani w CIS lub emergency tax 30%, jezeli takiej rejestracji nie posiadamy. Po 5 kwietnia kazdego roku osoba zarejestrowana w systemie CIS jest zobowiazana na podstawie formularza Tax Return (SA100) rozliczyc sie z urzedem. W przypadku braku takiego rozliczenia do konca stycznia nastepnego roku, urzad nalozy kare £100.

Obowiazek rozliczenia mamy nawet wtedy jezeli posiadamy karte CIS a nigdy jej nie uzylismy (czyli niczego nie zarobilismy).

ROZLICZENIE (TAX RETURN) (SELF-ASSESSMENT) jest obowiazkowym zlozeniem deklaracji podatkowej. Jest to dokument (Self-Assessment Form SA 100) wydawany przez brytyjski urzad skarbowy. Nalezy w nim zdeklarowac swoje dochody oraz odprowadzony podatek za rok podatkowy. Tax Return nalezy wypelnic i odeslac do 31 stycznia. Jesli sie tego nie uczyni urzad nalozy automatyczna kare w wyskosci £100 i bedzie powtarzal ja co 6 miesiecy az do otrzymania wypelnionego dokumentu. Zobowiazane do zlozenia wniosku Self-Assessment sa osoby, ktore:


* sa dyrektorami Limited Company

* sa samozatrudnioneSPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA (LTD)


Private Company limited by Share (LTD) w Wielkiej Brytanii to odpowiednik polskiej spolki z ograniczona odpowiedzialnoscia. Jest to spolka kapitalowa. Odpowiedzialnosc akcjonariuszy (wlascicieli) za zobowiazania spolki ogranicza sie do wniesionego wkladu (kapitalu). Spolka posiada osobowosc prawna. Pod ta forma moga prowadzic działalnosc firmy majace na celu prowadzenie dzialalnosci w kazdym celu prawnie dopuszczalnym. Zawiazac spolke moze jedna lub wiecej osob. Nie ma ograniczen minimalnych i maksymalnych co do wysokosci kapitalu spolki ( kapital to liczbowo oznaczona kwota pieniezna stanowiaca sume udzialow wspolnikow i pierwotnego majatku spolki). Nie ma ograniczen co do wartosci minimalnej jednej akcji. Kapital mozna pokryc w czesci lub calosci raportem rzeczowym. Spolka LTD opiera sie na koncepcji zaangazowania kapitalowego wspolnikow i ich odpowiedzialnosci ograniczonej do wkladu w majatek. W kazdej firmie musi byc przynajmniej jeden dyrektor i sekretarz, przy czym nie moze to byc jedna i ta sama osoba. Jezeli firma posiada przynajmniej dwoch dyrektorow jeden z nich moze pelnic role sekretarza. Aby zarejestrowac firme nalezy wskazac adres siedziby firmy. Jest to adres pod ktory przesylana jest wazna korespondencja z Companies House i HMRC. Korespondencja ta musi byc na biezaco sprawdzana , bowiem sa to z reguly przypomnienia o wymaganych zwrotach. Rok finansowy spolki musi byc zgodny z data rejestracji. Istnieje mozliwosc zmiany roku podatkowego. Na koniec roku podatkowego firma zobowiazana jest do rozliczenia podatkowego w Revenue oraz do zlozenia sprawozdan finansowych i raportu rocznego do Companies House. Firme LTD rejestruje sie w Companies House, po rejestracji firma umieszczona zostaje na liscie firm w Wielkiej Brytanii.


- Public Limited Company (PLC).


Jest to odpowiednik spolki publicznej w Polsce, spolki akcyjnej. Jest to spolka kapitalowa a jej akcje sa dostepne publicznie i moga byc wystawione do sprzedazy na gieldzie. Jednakze nie jest to obowiazkiem firmy. Spolka publiczna musi miec przynajmniej dwoch akcjonariuszy. Minimalny kapital zakladowy to £50000, przy czym przynajmniej £50000 wartosci kapitalu musi zostac przyznana akcjonariuszom oraz 1/4 kapitalu musi zostac wplacona na konto spolki. Po wplaceniu kapitalu spolka otrzyma certyfikat potwierdzajacy rozpoczecie dzialalnosci firmy. Akcjonariusze odpowiedzialni sa za poczynania spolki do wysokosci wniesionego kapitalu. Spolka musi posiadac conajmniej dwoch dyrektorow (moga to byc osoby fizyczne lub inne firmy, moga to byc osoby roznej narodowosci). Aby zarejestrowac spolke nalezy powolac takze sekretarza spolki. W aplikacji rejestracyjnej nalezy wskazac adres siedziby spolki. Musi to byc adres na terenie Wielkiej Brytanii. Pod ten adres kierowana jest korespondencja spolki z Companies House i HMRC. Korespondencja ta zawiera wazne przypomnienia co do rozliczen podatkowych. Spolka PLC zobowiązana jest raz do roku zlozyc Annual Return oraz dostarczyc sprawozdania finansowe. Jezeli firma uzyska status malej firmy nie ma wymogow prowadzenia audytu spolki. Rownoczesnie raz do roku nalezy zlozyc rozliczenia podatkowe w HMRC.


- Limited Liability Partnership (LLP).


Jak sama nazwa wskazuje odpowiedzialnosc czlonkow jest ograniczona do wniesionego wkladu. Odpowiedzialnosc czlonkow jest scisle ograniczona do sumy jaka wniesli jako udzialy lub/i do sumy jaka zobowiazali sie odpowiadac w celu podniesienia wartosci firmy. Aby zarejestrowac LLP nalezy zglosic firme do Companies House. Aby utworzyc LLP musi byc przynajmniej dwoch czlonkow (partnerow). Nie ma maksymalnego ograniczenia co do ilosci czlonkow spolki. Miedzy czlonkami musi zostac spisana umowa, jednakze nie musi ona byc zlozona do Companies House. Czlonkowie moga byc osobami indywidualnymi jak i osobami prawnymi (innymi firmami). Nie ma ograniczen co do narodowosci czlonkow. Aby zarejestrowac firme nalezy wskazac miejsce siedziby spolki. Musi to byc adres na terenie Wielkiej Brytanii. Jest to adres pod ktorym firma bedzie figurowac w rejestrze firm. Jest to bardzo istotny adres ze wzgledu na istotna korespondencje z Companies House oraz Revenue, przypominajaca o zblizajacych sie rozliczeniach podatkowych itp. LLP nie posiada sekretarza i dyrektora tak jak w przypadku LTD, jednakze role ich przejmuja czlonkowie spolki. Oni sa odpowiedzialni za wszystkie sprawozdania do Companies House, czy tez za zgloszenie zmian.